(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Talussos

Àrees de treball

  • Tractament, protecció i estabilització de talussos

El talus és una estructura geològica natural degut al relleu. L’home en la seva activitat transformadora del paisatge crea molts talussos. I molts d’aquests, per característiques i ubicació, poden quedar tal com resulten de la transformació de l’entorn, però en la majoria resulta d’interès la intervenció. Hi ha bàsicament tres tipus de intervenció, la revegetació en si, la protecció del sòl superficial davant l’escorrentiu i l’estabilització estructural.

L’estabilització de talussos mitjançant la vegetació és una de les especialitats de Naturalea. Preparem un diagnosi, pressupost i execució amb sistemes específics aplicant tècniques de bioenginyeria com: entramats, enreixats, sembres, hidrosembres, hidromantes, llits de branques, feixines, rets, mantes orgàniques, …que adaptem a cada realitat. I com es propi de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, procurem treballem a partir del material més accessible, i ens adeqüem a cada cas.

• Per veure informes d’obres executades clica > aquí
• Per veure informes de projectes redactats clica > aquí