(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Avaluació de la capacitat de retenció de soluts de 6 espècies de macròfits autòctons

Avaluació de la capacitat de retenció de soluts de 6 espècies de macròfits autòctons

Avaluació de la capacitat de retenció de soluts de 6 espècies de macròfits autòctons

Aquest informe és un resum dels resultats obtinguts en diversos experiments realitzats a l’Urban River Lab sobre la capacitat de retenció de matèria orgànica i nutrients de 6 espècies de macròfits autòctons amb l’objectiu de caracteritzar-les funcionalment i poder comparar la seva capacitat d’autodepuració.
Aquestes dades són de gran utilitat per als professionals que treballem en la gestió i el tractament d’aigües a l’hora de valorar l’ús d’aquestes espècies en sistemes de tractament terciaris

Participació en el Projecte Singular i millora dels canals de l’Urban River Lab

Participació en el Projecte Singular i millora dels canals de l’Urban River Lab

Participació en el Projecte Singular i millora dels canals de l’Urban River Lab

​Aquest és un nou projecte en el que Naturalea participa i que consisteix en la selecció de plantes silvestres especialment aquàtiques d’aigua dolça, d’origen local o inexistents al mercat, i la preparació d’un nou disseny experimental per a veure la seva capacitat de fitodepuració. Els treballs s’estan duent a terme en els canals de l’Urban River Lab (URL) per analitzar quina capacitat depurativa tenen.
El Projecte Singular està promogut pel Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.
Amb el finançament del Ministeri de Treball. http://aracoop.coop/                                                                                                               

L’experiència ha coincidit amb uns treballs de remodelació i millora dels canals de l’URL amb un nou sistema de impermeabilització i la renovació dels sistemes d’entrada i sortida i amb la creació de dos canals de 32 metres que tenen un sistema d’impulsió propi que permetran començar treballs de hidrologia i transports de sediments en combinació amb els de bioegeoquímica que s’han fet fins ara.

Restauració demostrativa de talussos utilitzant tècniques de bioenginyeria del paisatge a Catterline, Escòcia, en el marc del projecte OPERANDUM

Restauració demostrativa de talussos utilitzant tècniques de bioenginyeria del paisatge a Catterline, Escòcia, en el marc del projecte OPERANDUM

Restauració demostrativa de talussos utilitzant tècniques de bioenginyeria del paisatge a Catterline, Escòcia, en el marc del projecte OPERANDUM

Naturalea ha redactat un projecte demostratiu per a l’estabilització de talussos a la badia de Catterline, Escòcia, dins el marc del projecte europeu OPERANDUM en el que participem.

Informe final del projecte de recerca HypoTRAIN

Informe final del projecte de recerca HypoTRAIN

Informe final del projecte de recerca HypoTRAIN

Ha finalitzat aquest projecte europeu de recerca en el qual hem participat i que ens permetrà conèixer millor l’acció de les plantes en la biodegradació dels fàrmacs, cada dia més presents en les aigües residuals.

Informe final del projecte de recerca ECOMED

Informe final del projecte de recerca ECOMED

Informe final del projecte de recerca ECOMED

Aquest projecte en el que també hem participat, ha estat centrat en millorar aspectes de formació, disseny, execució i seguiment de la bioenginyeria del paisatge en l’àmbit mediterrani. També en l’establiment de protocols pel seguiment d’obres clau arreu d’Europa i la creació d’una base de dades botànica amb les espècies més idònies per a la bioenginyeria del paisatge en aquest àmbit.

Estudi de l’efecte de la intermitència de la circulació de l’aigua en la conductivitat hidràulica (URL Technical report)

Estudi de l’efecte de la intermitència de la circulació de l’aigua en la conductivitat hidràulica (URL Technical report)

Estudi de l’efecte de la intermitència de la circulació de l’aigua en la conductivitat hidràulica (URL Technical report)

Al llarg dels diferents experiments realitzats a l’Urban River Lab s’ha observat la colmatació parcial o total dels canals fet que dificulta o impedeix per complet la circulació d’aigua pels mateixos.
L’objectiu d’aquest informe és avaluar els efectes de la intermitència en la circulació de l’aigua sobre la colmatació dels canals de l’URL que contenen gabions tubulars tipus Rock Roll i graves amb presència/absència d’helòfits de l’espècie Iris pseudachorus.

Operandum 09 2018

Més detalls sobre el projecte OPERANDUM

Les Solucions Basades en la Natura (SBN) proporcionen beneficis ambientals, socials i econòmics…

Projecte OPERANDUM

Projecte OPERANDUM

Projecte OPERANDUM

Naturalea participa en un nou projecte de recerca europeu que estarà centrat en reduir els riscos hidrometeorològics de zones rurals d’Europa a través de solucions basades en la naturalesa (nature-based solutions-NBS).

RESTAURIO · Projecte pilot de restauració per pal·liar els efectes d’abocament de les EDAR (Depuradores d’Aigües Residuals) en rius intermitents

RESTAURIO · Projecte pilot de restauració per pal·liar els efectes d’abocament de les EDAR (Depuradores d’Aigües Residuals) en rius intermitents

RESTAURIO · Projecte pilot de restauració per pal·liar els efectes d’abocament de les EDAR (Depuradores d’Aigües Residuals) en rius intermitents
L’objectiu del projecte RESTAURÍO va ser dur a terme un projecte pilot de restauració ecològica a la riera de Cànoves (NE Catalunya) per pal·liar els efectes de l’abocament de l’efluent de la depuradora (EDAR) de Cànoves-Samalús; i arribar a demostrar que, a partir de coneixements teòrics ja existents, una millora de les característiques morfohidràuliques dels hàbitats fluvials receptors té un efecte positiu pel que fa a la capacitat autodepurativa fluvial.

El projecte ECOMED

El projecte ECOMED
Hem assistit a la tercera reunió de seguiment d’aquest projecte europeu que té l’objectiu de generar un programa teòric i pràctic per al procés d’especialització de la bioenginyeria del paisatge en àmbit mediterrani.

El projecte NANOREM

El projecte NANOREM

Informe de mostreig dels treballs que s’estan desenvolupant a l’Urban River Lab en el marc del projecte NANOREM.

El projecte HypoTRAIN

El projecte HypoTRAIN

Seguim treballant en el darrer tram del projecte de recerca europeu HypoTRAIN que ens permetrà conèixer millor l’acció de les plantes en la biodegradació dels fàrmacs, cada dia més presents a les aigües residuals.

El projecte HiFreq

El projecte HiFreq

Estem estudiant, amb la col·laboració de la Universitat de Birmingham (UK), la capacitat de diferents materials utilitzats en tècniques de bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l’aigua.

Estudi de la potencialitat de materials utilitzats en bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l’aigua en el projecte HiFreq

Estudi de la potencialitat de materials utilitzats en bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l’aigua en el projecte HiFreq

En el marc del projecte europeu HiFreq, Naturalea està col·laborant amb la Universitat de Birmingham (UK) en un projecte de recerca que estudia la capacitat potencial d’alguns materials utilitzats en tècniques de bioenginyeria del paisatge per a reduir la concentració de nitrats i fosfats a l’aigua. Actualment estem en la fase de preparació del disseny i del set experimental d’aquest experiment que es durà a terme a l’EcoLab (Environmental Change Outdoor Lab) de la Universitat de Birmingham.

Article publicat a la revista Science of the Total Environment

Article publicat a la revista Science of the Total Environment

Science of the Total Environment STOTEN és una reconeguda revista internacional d’investigació científica sobre el medi ambient i la seva relació amb la humanitat, on s’hi publiquen articles seleccionats originals de recerca.
Recentment s’ha publicat un article basat en uns treballs duts a terme a l’Urban River Lab (URL) amb la participació de Naturalea.

Darrer tram del projecte HypoTRAIN

Darrer tram del projecte HypoTRAIN

Encetem el darrer tram del projecte europeu HypoTRAIN de la línia dels Marie Curie Actions ITN finançats per la UE en el que es treballa per entendre les condicions que les plantes halòfites creen en relació a la seva capacitat de bioremediació.

Naturalea forma part del projecte Europeu ECOMED “Specialisation Process for the Ecoengineering Sector in the Mediterranean Environment”

Naturalea forma part del projecte Europeu ECOMED “Specialisation Process for the Ecoengineering Sector in the Mediterranean Environment”

La bioenginyeria del paisatge és una disciplina tècnica i científica que combina la tecnologia i la biologia amb l’ús divers de les plantes i altres materials derivats de les mateixes aprofitant al màxim la topografia, el sòl i el microclima existents, i amb objectius estructurals i conseqüentment paisatgístics.

L’objectiu d’aquest projecte és generar un programa teòric i pràctic específic pel sector, essencial per al procés d’especialització de la bioenginyeria del paisatge en àmbit mediterrani. Així mateix, desenvolupar conjuntament un pla d’interacció a llarg termini entre els actors del sector de la bioenginyeria i oferir un programa de cursos de formació tecnològica centrats en la bioenginyeria del sòl i fluvial, l’avaluació de riscos i la selecció de tècniques per a l’entorn Mediterrani. Aquest nou pla d’estudis es generarà durant l’aplicació de l’estratègia a llarg termini de la proposta “Procés d’especialització per al sector de la Bioenginyeria del paisatge en l’ambient mediterrani (ECOMED)”.

En aquest projecte, que es durà a terme durant els anys 2017 i 2018, hi participem 14 socis: 5 universitats, 1 centre de recerca, 1 institut tècnic i 7 empreses especialitzades procedents de 8 països (Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Regne Unit, Turquia i Macedònia):
Technical University of Madrid (ES), Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi (IT), Technologiko Ekpedeftiko Idrima (EL), Universidade de Evora (PT), Istanbul Universitesi (TU), The Glasgow Caledonian University (UK), Institut National de la Recherche Agronomique (FR), Jemmduild (IT), Sangalli Coronel y Asociados (ES), EcoSalix (PT), Naturalea (ES), Astrolabe Engineering (EL), I.C.E. Ingénieur-Comseil en Environnement-Klaus Peklo (FR) i GEING Krebs und Kiefer International & others (MK).

Articles de Guillermo Tardío publicats a la Ecological Engineering Journal

Articles de Guillermo Tardío publicats a la Ecological Engineering Journal

Us mostrem els enllaços a dos articles de Guillermo Tardío (Enginyer de Monts i membre de la junta de l’AEIP) publicats a la Ecological Engineering Journal (revista científica de rellevància en el nostre sector) que serveixen per millorar el disseny i el càlcul d’obres que incloguin l’enfocament de la bioenginyeria del paisatge.

1 · “Implementation of eco-engineering design into existing slope stability design practices”

2 · “Method for synchronisation of soil and root behaviour for assessment of stability of vegetated slopes”.

Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos

Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos

Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos. Aplicacions a l’enginyeria i restauració fluvial.

Interessant article de Guillermo Tardío, Enginyer forestal, sobre l’estabilitat dels marges dels rius en què es proposa una metodologia que incorpora els principals paràmetres que regeixen aquest procés: erosió, flux subsuperficial i anàlisi d’estabilitat, i possibilita avançar en el coneixement dels factors i les condicions que determinen una correcta selecció de les diferents tècniques de protecció i estabilització de les ribes incloent les tècniques de bioenginyeria.

Estudi “Influència de l’EDAR en la capacitat autodepurativa de la riera de Cànoves i propostes de millora”

Estudi “Influència de l’EDAR en la capacitat autodepurativa de la riera de Cànoves i propostes de millora”
Una de les causes més comunes de la degradació de la qualitat de l’aigua en els ecosistemes fluvials són els efluents d’aigües residuals urbanes. En aquest treball realitzat per Marta Tobella juntament amb el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, s’ha avaluat l’efecte d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) en la capacitat d’autodepuració i en la qualitat de la comunitat bentònica d’un tram situat aigües avall de l’EDAR i s’ha comparat amb un tram situat aigües amunt i un tram de referencia. També s’ha proposat l’ús de tècniques de bioenginyeria per a la restauració i millora de l’activitat biològica d’aquests ecosistemes.

Naturalea forma part del projecte Europeu HypoTRAIN (Marie Curie EU project)

Naturalea forma part del projecte Europeu HypoTRAIN (Marie Curie EU project)
HypoTRAIN: A training network for enhancing the understanding of complex physical, chemical and biological process interactions in hyporheic zones. Naturalea is part of the European project Hypotrain (Marie Curie EU project), led by the IGB (Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries) in Berlin. Naturalea is the only company involved, the rest are research centers and universities in Sweden, Germany, Britain and Switzerland.