(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Qui som i què fem

restauració i reconstrucció de paisatges
assessorament medioambiental
tècniques de bioenginyeria de paisatges
pedra seca

Naturalea és una empresa especialitzada en la restauració del paisatge i pionera en el disseny i l’execució de tècniques de bioenginyeria del paisatge al nostre país, tant d’enginyeria naturalística tradicional com d’enginyeria biofísica o estructural vegetable, amb una experiència de 25 anys en el sector i amb més de 1000 projectes desenvolupats.

Som especialistes en l’execució de sistemes per a la restauració del paisatge, en l’assessorament per a la seva definició en projecte, i en la redacció de projectes executius prioritzant l’aplicació de tècniques de bioenginyeria del paisatge.

Els nostres àmbits habituals de treball són entre altres: la restauració d’espais fluvials, creació de zones humides, construcció de sistemes de depuració natural, revegetació de basses i llacunes, tractament de talussos, restauració ambiental de zones degradables, restauració de camins i senders, etc…

La raó de la nostra existència es treballar des de l’àmbit professional en l’assoliment del bon estat ecològic del medi natural, entenent aquest com tot l’espai no urbanitzat.

Les conseqüències de la mala gestió del territori tenen un cost ambiental, social i econòmic molt important. La colmatació de pantans, la necessitat de mantenir drenatges, els efectes de la vegetació al·lòctona als rius formant taps en fenòmens d’avingudes, la pèrdua de patrimoni, …hi ha moltes raons que ens mostren que no gestionar correctament l’espai no urbà surt molt car. La degradació que ha patit i pateix el territori, la major mobilitat i la posada en valor dels espais ens demanen la intervenció per la restauració i conservació del medi natural.

Aquesta intervenció ha de ser integrada i no ha de comportar l’endeutament progressiu de la societat davant la necessitat de destinar grans sumes a mantenir les intervencions. Sovint tant sols cal corregir alguns impactes i accelerar els processos naturals de restauració.

Restaurar ja no és únicament fer algunes plantacions, sembrar, fer un mur de pedra seca… Dedicar-se a la conservació comporta cada cop més una especialització. Una especialització basada en el coneixement i millora de les tècniques per donar més garanties i oferir millor integració.

Pel que fa a l’execució, tant els nostres tècnics com el nostre personal de camp tenen una llarga experiència en la l’aplicació de totes les tècniques disponibles.

I pel que fa al assessorament i la redacció de projectes executius, un equip format per enginyers, botànics i ambientòlegs determina en cada cas les tècniques més apropiades, les espècies més adequades, la seva correcta implantació i integració en l’obra, i la seva validació.

A Naturalea ens hem proposat defensar i posar en valor el nostre entorn per tal que generacions futures no sols puguin seguir gaudint del paisatge sinó que gaudeixin d’un paisatge encara millor.

La regla essencial és treballar amb i per a la natura.