(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Recerca

Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos

Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos

Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos. Aplicacions a l’enginyeria i restauració fluvial.

Interessant article de Guillermo Tardío, Enginyer forestal, sobre l’estabilitat dels marges dels rius en què es proposa una metodologia que incorpora els principals paràmetres que regeixen aquest procés: erosió, flux subsuperficial i anàlisi d’estabilitat, i possibilita avançar en el coneixement dels factors i les condicions que determinen una correcta selecció de les diferents tècniques de protecció i estabilització de les ribes incloent les tècniques de bioenginyeria.

Estudi “Influència de l’EDAR en la capacitat autodepurativa de la riera de Cànoves i propostes de millora”

Estudi “Influència de l’EDAR en la capacitat autodepurativa de la riera de Cànoves i propostes de millora”
Una de les causes més comunes de la degradació de la qualitat de l’aigua en els ecosistemes fluvials són els efluents d’aigües residuals urbanes. En aquest treball realitzat per Marta Tobella juntament amb el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, s’ha avaluat l’efecte d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) en la capacitat d’autodepuració i en la qualitat de la comunitat bentònica d’un tram situat aigües avall de l’EDAR i s’ha comparat amb un tram situat aigües amunt i un tram de referencia. També s’ha proposat l’ús de tècniques de bioenginyeria per a la restauració i millora de l’activitat biològica d’aquests ecosistemes.

Naturalea forma part del projecte Europeu HypoTRAIN (Marie Curie EU project)

Naturalea forma part del projecte Europeu HypoTRAIN (Marie Curie EU project)
HypoTRAIN: A training network for enhancing the understanding of complex physical, chemical and biological process interactions in hyporheic zones. Naturalea is part of the European project Hypotrain (Marie Curie EU project), led by the IGB (Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries) in Berlin. Naturalea is the only company involved, the rest are research centers and universities in Sweden, Germany, Britain and Switzerland.