(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Espais fluvials

Àrees de treball

  • Gestió i restauració d’espais fluvials

  • Gestió de l’erosió i el transport de sediments

  • Consolidació de marges i talussos fluvials

  • Integració d’obres a l’espai fluvial (col·lectors, canals de reg, guals, ponts…)

  • Creació de passos per vianants

La gestió dels rius té com objectiu assolir el seu bon estat ecològic, i quan aquest ha estat modificat o es susceptible de ser-ho, son necessàries accions de restauració i conservació. Quan parlem de rius ens referim no només a l’aigua sinó a tots els elements biòtics (vegetació, fauna…) i abiòtics (sòl, geologia…) que els caracteritzen.
El traçat i el domini fluvial s’han vist intensament modificats en aquests darrers anys. Però els rius són un patrimoni natural de la humanitat que convé conservar i protegir; i per altra banda, es tracta d’un medi altament dinàmic on l’alteració del seu espai comporta unes inversions importants. Per tant convé restaurar o com a mínim millorar o naturalitzar els nostres rius i rieres per tal que recuperin els seus valors.

Una de les primeres premisses de la restauració dels rius és recuperar l’espai fluvial, aquell que el riu pren en les crescudes extraordinàries, així com la gestió del riu partint de la visió global de la conca. La segona es de recuperar el medi, per aquesta raó va cal buscar solucions que mantinguin marges, garanteixin si s’escau la seguretat, millorin la qualitat de l’aigua i també el patrimoni natural. Solucions que soles o en combinació amb les tècniques constructives emprades fins ara, permetin solucionar problemes en els rius sense que aquests perdin la seva essència. Perquè un riu no és només aigua, es, i sobretot, vida.

• Per veure informes d’obres executades clica > aquí
• Per veure informes de projectes redactats clica > aquí