(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Elements històrics

Àrees de treball

  • Consolidació d’espais i elements d’interès històric

El nostre país es ric en patrimoni històric o arqueològic i molts d’aquests elements patrimonials s’estan degradant paulatinament, a vegades fins a desaparèixer. També es cert que sovint aquests elements es troben allunyats de l’accés amb vehicles. Sovint una petita intervenció de consolidació pot garantir la permanència de l’estructura. Per altra banda les característiques amb que van ser construïdes condicionen la seva restauració fins al punt que la omissió d’aquest fet pot comportar la destrucció de l’estructura. No resulta difícil de trobar murs de morter de calç restaurats amb morter de ciment el que provoca esquerdes i altres problemes.

• Per veure informes d’obres executades clica > aquí
• Per veure informes de projectes redactats clica > aquí