(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Depuració natural

Àrees de treball

  • Disseny i execució de sistemes de depuració natural amb aiguamolls artificials.

Les tècniques de depuració amb aiguamolls artificials són sistemes de tractament secundari i terciari de les aigües negres o residuals, combinats amb un sistema primari (separador de gruixuts, de greixos…) que poden constituir una alternativa molt vàlida als sistemes convencionals.

Funcionen mitjançant el recorregut de l’aigua a tractar per un material porós que serveix de llit filtrant i una coberta vegetal de plantes macròfites que, mitjançant la incorporació d’oxigen a través de les seves arrels, ajuden a la depuració de l’aigua pretractada mitjançant processos físics, químics i biològics. Dins del filtre biològic. les bactèries són responsables de la degradació de la matèria orgànica, i utilitzant la superfície del llit filtrant per la formació d’una pel·lícula bacteriana i d’aquesta manera donar una existència a una població estable que no pot ser arrossegada cap a la sortida del aiguamoll artificial. De fet es tracta de la recreació d’un ambient natural, els aiguamolls, de forma controlada. I al tractar-se d’un ecosistema, aquest és més resistent i resilent (capacitat d’autorecuperació) fet que millora l’eficiència i en redueix el manteniment. L’aigua sortint del procés pot ser abocada al riu o reutilitzada com a aigua grisa per a reg o neteja.

La depuració amb aiguamolls artificials és una alternativa eficient, contrastada i de baix cost de manteniment, que no cal que sigui mantinguda per especialistes enfront dels sistemes tradicionals. Especialment recomanada per a habitatges unifamiliars, cases de colònies, masies i cases de turisme rural, amb difícil accés a la xarxa de sanejament. També es recomana per a àrees de serveis, oficines, edificis públics, petits nuclis urbans i / o municipis. A més, aporten un valor afegit des del punt de vista ambiental i paisatgístic, afavorint la integració en l’entorn i la naturalització de l’espai.

Existeixen diferents tipus d’aiguamolls artificials per depuració, que es poden classificar segons les macròfites utilitzades, o segons la direcció del flux de l’aigua. Des de Naturalea oferim el serveis de redacció del projecte (incloent validació i justificació de la proposta) i la seva execució; la nostra principal tasca es definir quin d’aquests sistemes o de les seves combinacions resulten més idonis en cada cas incloent sempre els tractaments primaris, que sovint son claus per l’èxit d’aquests sistemes.

• Per veure informes d’obres executades clica > aquí
• Per veure informes de projectes redactats clica > aquí