(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Depuració natural

Àrees de treball

  • Disseny i execució de sistemes de depuració natural amb aiguamolls artificials.

Les tècniques de depuració amb aiguamolls artificials són sistemes de tractament secundari i terciari de les aigües negres o residuals, combinats amb un sistema primari (separador de gruixuts, de greixos…) que poden constituir una alternativa molt vàlida als sistemes convencionals.

Funcionen mitjançant el recorregut de l’aigua a tractar per un material porós que serveix de llit filtrant i una coberta vegetal de plantes macròfites que, mitjançant la incorporació d’oxigen a través de les seves arrels, ajuden a la depuració de l’aigua pretractada mitjançant processos físics, químics i biològics. Dins del filtre biològic. les bactèries són responsables de la degradació de la matèria orgànica, i utilitzant la superfície del llit filtrant per la formació d’una pel·lícula bacteriana i d’aquesta manera donar una existència a una població estable que no pot ser arrossegada cap a la sortida del aiguamoll artificial. De fet es tracta de la recreació d’un ambient natural, els aiguamolls, de forma controlada. I al tractar-se d’un ecosistema, aquest és més resistent i resilent (capacitat d’autorecuperació) fet que millora l’eficiència i en redueix el manteniment. L’aigua sortint del procés pot ser abocada al riu o reutilitzada com a aigua grisa per a reg o neteja.

La depuració amb aiguamolls artificials és una alternativa eficient, contrastada i de baix cost de manteniment, que no cal que sigui mantinguda per especialistes enfront dels sistemes tradicionals. Especialment recomanada per a habitatges unifamiliars, cases de colònies, masies i cases de turisme rural, amb difícil accés a la xarxa de sanejament. També es recomana per a àrees de serveis, oficines, edificis públics, petits nuclis urbans i / o municipis. A més, aporten un valor afegit des del punt de vista ambiental i paisatgístic, afavorint la integració en l’entorn i la naturalització de l’espai.

Existeixen diferents tipus d’aiguamolls artificials per depuració, que es poden classificar segons les macròfites utilitzades, o segons la direcció del flux de l’aigua. Des de Naturalea oferim el serveis de redacció del projecte (incloent validació i justificació de la proposta) i la seva execució; la nostra principal tasca es definir quin d’aquests sistemes o de les seves combinacions resulten més idonis en cada cas incloent sempre els tractaments primaris, que sovint son claus per l’èxit d’aquests sistemes.

Clica aquí per veure informes de projectes que hem dut a terme