(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Una eina eficaç

bioenginyeria en rierols
bioenginyeria en conques
bioenginyeria en talussos secs

La bioenginyeria del paisatge és la disciplina tècnica i una eina eficaç que permet aplicar els coneixements científics d’utilització de la matèria i de les fonts d’energia, mitjançant invencions i construccions útils per a l’home partint de matèria viva. Aquesta disciplina tot i necessitar d’humitat pel desenvolupament del material viu, ha obtingut també bons resultats en talussos secs.

La tècnica més sofisticada és l’estructura de Krainer, desenvolupada al nord d’Itàlia i que consisteix en la construcció d’un esquelet amb troncs de fusta clavats on després s’afegeixen altres materials. Es tracta doncs d’una millora de les tècniques més tradicionals obtenint majors nivells de resistència però segueix necessitant d’un clima amb una humitat constant.

Als anys 80, a Alemanya, van aparèixer noves tècniques que combinen materials inerts com la fibra de coco, amb material viu. Aquest material viu normalment són herbàcies, la gran varietat d’aquestes permet moltes possibilitats. Hi ha espècies herbàcies de ribera adaptades a condicions d’estrès com la falta d’aigua, l’impacte de l’aigua, els sòls pobres, etc.

Hi ha trams a més en què la disminució de la secció del riu fa que resulti inviable la plantació d’arbres que poden afectar la capacitat hidràulica. En aquests trams, sobretot urbans, l’ús de les herbàcies, en concret helòfits, pot resultar molt adequat. Moltes d’aquestes espècies estan específicament adaptades a les avingudes d’aigua, quan l’aigua circula, es pleguen sobre el terreny, tenen una gran elasticitat, pel que ofereixen una mínima resistència hidràulica i protegeixen el sòl.

Com en els casos anteriors la base de la tècnica és la utilització d’espècies autòctones i la preparació d’un substrat adient, alhora aquest té unes característiques físiques que els permet uns bons nivells de resistència hidràulica.

Una de les tècniques mes emprades és el rotllo estructurat en fibra vegetat. Consisteix en un cilindre de 30 centímetres de diàmetre de fibra de coco premsada estructurada en una xarxa no biodegradable. Aquest material inert, la fibra de coco, és un dels materials fibrosos naturals de degradació més lenta i és totalment innocu. De fet la fibra de coco s’obté de les closques del fruit, molt utilitzat per alimentació i per la indústria farmacèutica: la copra, per tant és un subproducte que fins ara tenia poca sortida comercial. Aquest material d’estructura homogènia en el rotllo estructurat en fibra presenta un grau de premsat avaluat per tal que hi hagi un equilibri entre la degradació de la fibra i l’ocupació d’aquests espais per les arrels de les plantes. D’aquesta manera aquest material no perd l’estructura al llarg del temps malgrat estar absolutament colmatada per la vegetació. I per accelerar al màxim el procés i possibilitar resistència a assecaments així com altres variables ambientals es pre-vegeten en viver.

S’aconsella recollir el material vegetal a la zona de la intervenció, produir-lo, introduir-lo a l’estructura, fer-lo créixer en viver i per últim instal·lar-ho en el medi.

Hi ha, de fet, un ampli ventall de productes i tècniques que tenen com a objectiu disposar de planta més madura alhora que de garantir el paper estructural d’aquesta, es basen també en la fibra de coco: unitat de planta estructurada en fibra, diferents formats d’herbassars pre-vegetats…

Als principis dels 90’s es va desenvolupar un tipus de gabió flexible que, mitjançant una estructura de xarxa d’alta resistència, permetia reduir el tamany de la pedra de rebliment, sense perdre resistència però possibilitant així també la colonització per la planta. També darrerament s’han desenvolupat molts nous productes com les geomalles i les mantes orgàniques, materials vegetables que presenten una gran resistència.

Avui, la gestió integrada de les conques, la recuperació de l’espai fluvial (a nivell territorial) i la utilització de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, permeten una nova relació amb els rius, en què aquests deixen de ser un problema per esdevenir un avantatge, possibilitant d’aquesta manera la recuperació de l’enorme patrimoni natural que suposen.