(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

La bioenginyeria del paisatge aplicada a la restauració de rius

restauració de rius amb pedra
restauració ecològica de rius urbans
restauració ecologica amb vegetació

La bioenginyeria del paisatge aplicada a la restauració de rius i riberes, consisteix en l’ús de les plantes vives junt amb altres materials naturals (fusta, roques, mantes i xarxes orgàniques,etc) i altres de sintètics (geotèxtils, xarxes, geomalles, etc.), incorporant i aprofitant els elements locals (terra, topografia, microclima, etc.) per aconseguir objectius estructurals, ecològics i geomorfològics en una actuació de restauració fluvial.

No es tracta per tant de fer plantacions més o menys massives a les riberes dels rius, moltes de les quals acaben perdent-se.

La bioenginyeria del paisatge requereix d’amplis estudis previs sobre l’ecosistema i la dinàmica fluvial perquè les plantes estiguin on han de ser i com han d’estar, garantint la seva supervivència i el seu desenvolupament.

La bioenginyeria del paisatge pot atendre també a objectius estructurals, substituint altres tècniques usades fins ara per executar canalitzacions i obres de defensa com les esculleres i el formigó en molts casos. Aquestes últimes, poden acabar amb la dinàmica fluvial i tenir un fort impacte sobre els ecosistemes aquàtics, de la ribera i sobre el paisatge.

Les esmentades tècniques de bioenginyeria del paisatge són cada vegada més conegudes i utilitzades al nostre pais i molt desenvolupades en altres països europeus com el Regne Unit, Alemanya, Itàlia o Suècia. I és d’esperar que s’emprin cada vegada amb més freqüència, substituint els actuals projectes de canalització a base d’esculleres i formigó.

Des de Naturalea apostem clarament i des de ja fa anys, pel futur desenvolupament d’aquestes tècniques, i oferim l’oportunitat d’incorporar aquesta nova forma d’entendre la restauració i la millora dels nostres rius.