(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
canalització d'obres publiques mediambientals
bioenginyeria en restructuració de canals
bioenginyeria mediambiental de rius

Efectividad inmediata

bioenginyeria plantacions agrícoles
bioenginyeria profunditats del terreny
bioenginyeria plantes conques de rius
bioenginyeria plantes i arbustus naturals
Planta estructurada, efectivitat immediata.

En la bioenginyeria del paisatge la forma de presentació és molt important, i en les últimes dècades s’ha investigat bastant sobre això. Va ser un enginyer alemany, Lothar Bestmann, fa més de trenta cinc anys, qui va començar a buscar solucions tècniques al problema de la implantació. Després de les seves primeres investigacions, la primera constatació va ser que les espècies herbàcies helofítiques no necessiten un sòl sinó que funcionen amb aigua, nutrients i un substrat per a desenvolupar-se.

A nivell de substrat es van testar tot tipus de materials: palla, branques, fibres, etc., fins a donar amb un material excel·lent que a més era un subproducte: la fibra de coco. La primera idea, per tant, va ser conrear plantes en testos amb fibra de coco. El resultat és una unitat de planta estructurada en la fibra que ja presenta una important porció de rizomes i per tant, reserves per créixer, afrontar estiatges, avingudes, etc.

Donades les exigències de la bioenginyeria del paisatge moderna que pretén que les intervencions siguin al més efectives possibles de forma pràcticament immediata (oferint garanties davant la incertesa i els riscos que implica la dinàmica fluvial), i assemblar-se al màxim a les solucions d’enginyeria convencional en aquest aspecte, es va continuar amb les investigacions i el desenvolupament de formes de presentació més complexes.

Es busca doncs crear unitats encara més desenvolupades per accelerar la implantació i la seva resistència. Es van generar nous materials consistents en herbassars estructurats en fibra consolidats per una xarxa. Aquesta proporciona resistència tangencial gràcies a una xarxa doble confeccionada amb fibra de coco.

Aquest producte consisteix doncs en unes mantes d’herbàcies ben estructurades i amb el sistema radicular molt desenvolupat que es prepararan en piscines de poca profunditat. Tenen diferents noms tècnics: herbassar estructurat en fibra, Plant Pallet, Plant Carpet, Coir pallet, etc. Aquestes catifes vegetades permeten la permanència de l’estructura en aigües amb velocitats ordinàries de menys de 1,5 m/s i la implantació en zones permanentment inundades.

Tot i així, en alguns casos seguia faltant estructura i per això es va seguir investigant fins que es va crear el veritable maó de l’enginyeria biològica: unes estructures cilíndriques de fibra de coco premsada i embotida en una malla permanent de polipropilè. La clau és que la degradació de la fibra sigui més lenta que el creixement radicular, de forma que les arrels van ocupant tota l’estructura tubular i es fixen al terra. Actualment, en zones fredes i d’aigües no gaire eutròfiques, es substitueix la xarxa de polipropilè per una xarxa de coco.

Aquest producte avui s’utilitza a tot el món amb diferents noms: Fiber Roll (el nom original), biorotllo, coir logs, etc. La clau, no ho hem d’oblidar, està en la vegetació, l’estructura és només un sistema per a la implantació eficaç d’aquestes plantes en zones especialment dinàmiques. Com que la clau segueix sent la planta, l’estructura s’instal·la ja vegetada i amb la planta ben desenvolupada. I sempre que sigui possible cal treballar amb varietats de la zona.