(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Naturalea participa en el projecte CERES

El projecte CERES té com a objectiu principal afavorir la connectivitat ecològica en els ecosistemes forestals a diferents escales, afavorint la circulació d’espècies de flora i fauna tant entre rodals, boscos i espais naturals. El projecte treballa tant en els pròpies entorns forestals millorant la seva qualitat com a reservoris, com en els connectors entre boscos, com per exemple, les zones ripàries.
El projecte CERES proposa compartir metodologies, experiències i bones pràctiques que puguin potenciar la cooperació entre investigadors i gestors dels espais naturals.