(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Naturalea participa en el projecte Life BIORGEST

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la biodiversitat del bosc mediterrani mitjançant la integració de mesures específiques i pràctiques innovadores en els instruments de planificació i gestió forestal.
Alhora que també pretén desenvolupar nous mecanismes de finançament i compensació per a la propietat forestal de cara a incentivar l’aplicació d’aquestes mesures de conservació.
D’aquesta manera es pretén fer compatible la millora de la biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, garantint la persistència de les masses i alhora també la seva adaptació al canvi climàtic.