(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Resultats de l’experiment sobre els efectes dels rolls de fibra de coco d’alta densitat en la disponibilitat d’aigua en plantacions amb estrès hídric

Informe sobre els resultats d’un dels cinc experiments dissenyats per Naturalea en el marc del Projecte OPERANDUM, amb l’objectiu de determinar si els rolls de fibra de coco d’alta densitat (Fiber rolls) influeixen positivament en el desenvolupament de la planta.

La hipòtesi, era el determinar si la fibra de coco afavoreix el creixement de les plantes i assegurar que en èpoques de sequera no actuí com una “esponja” assecant-les. El resultat és que la fibra de coco afavoreix el seu creixement.