(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Avaluació de la capacitat de retenció de soluts de 6 espècies de macròfits autòctons

Aquest informe és un resum dels resultats obtinguts en diversos experiments realitzats a l’Urban River Lab sobre la capacitat de retenció de matèria orgànica i nutrients de 6 espècies de macròfits autòctons amb l’objectiu de caracteritzar-les funcionalment i poder comparar la seva capacitat d’autodepuració.
Aquestes dades són de gran utilitat per als professionals que treballem en la gestió i el tractament d’aigües a l’hora de valorar l’ús d’aquestes espècies en sistemes de tractament terciaris