(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

La gestió dels escorrentius urbans en el marc de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS)

Nous criteris per al disseny de la gestió de l’aigua de pluja i els escorrentius en l’espai públic urbà amb solucions basades en la naturalesa (NBS).
A l’informe hi han molts exemples que demostren que una gestió més eficient de l’aigua és possible, que no son actuacions econòmicament inassumibles o inviables tècnicament, i que només es tracta de tenir voluntat tècnica i política per a canviar els termes amb els quals estem acostumats a tractar l’espai urbà.
Ja hi ha prou bagatge, exemples i professionals per a integrar aquestes tècniques en el dia a dia per a la millora dels sistemes de gestió de l’aigua, i no incorporar-les només com a fet excepcional o innovador.
A les zones urbanes, la gestió de l’aigua acostuma a ser un problema, però en realitat és una oportunitat evident quan la seva gestió està basada en les NBS.
(publicat el 2020)