(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Resultats del Projecte Singular

Hem finalitzat els treballs de recollida de mostres duts a terme en els canals de l’Urban River Lab (URL) i en el marc del Projecte Singular en el que participem. Ja disposem d’uns primers resultats on s’evidencia la capacitat de fitodepuració de les plantes aquàtiques prèviament seleccionades.