(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Guía per utilitzar les tècniques de bioenginyeria del paisatge en un marge fluvial

Guía per utilitzar les tècniques de bioenginyeria del paisatge en un marge fluvial.

Un riu és dinàmic, i la primera pregunta que ens hem de fer és si realment cal intervenir a la llera existent o invertir en augmentar el seu espai fluvial.
La no intervenció ha de ser una de les variables a considerar encara que generalment quan ens fixem en un talús és que s’ha detectat un impacte que cal corregir…
(publicat el 2019)