(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Eines per a la resolució de problemàtiques associades a la canalització dels espais fluvials
Article sobre les problemàtiques associades a les canalitzacions fluvials com la que es genera en els espais de transició entre les zones on la llera està formigonada amb les zones de llera “natural”.
Quan l’aigua surt de la zona canalitzada amb una velocitat que ha augmentat molt considerablement, es produeix un canvi sobtat en la rugositat del medi i s’augmenta de forma sobtada el coeficient de Manning, cosa que fa que la velocitat disminueixi però havent de transportar el mateix cabal. La conseqüència és que el riu ha de incrementar la seva secció de pas i es generen soscavacions i incisions en la llera…
(publicat el 2019)