(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Participació en el Projecte Singular i millora dels canals de l’Urban River Lab

​Aquest és un nou projecte en el que Naturalea participa i que consisteix en la selecció de plantes silvestres especialment aquàtiques d’aigua dolça, d’origen local o inexistents al mercat, i la preparació d’un nou disseny experimental per a veure la seva capacitat de fitodepuració. Els treballs s’estan duent a terme en els canals de l’Urban River Lab (URL) per analitzar quina capacitat depurativa tenen.

L’experiència ha coincidit amb uns treballs de remodelació i millora dels canals de l’URL amb un nou sistema de impermeabilització i la renovació dels sistemes d’entrada i sortida i amb la creació de dos canals de 32 metres que tenen un sistema d’impulsió propi que permetran començar treballs de hidrologia i transports de sediments en combinació amb els de bioegeoquímica que s’han fet fins ara.