(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

La revista PS Paisea ofereix en la seva darrera publicació un ampli reportatge sobre el projecte del cementiri de Roques Blanques a El Papiol en el que Naturalea va participar.

Naturalea va col·laborar en el projecte i posteriorment en l’execució d’un entremat Krainer de 95m de llargada.

‘El Camí del Bosc’ consisteix en una agrupació de sepultures al cementiri de Roques Blanques que redefineix el model tradicional d’enterraments i incineracions, tot aplicant criteris respectuosos amb el medi ambient i integrant-lo dins del Parc Natural de Collserola.