(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Desinfecció del material de camp  utilitzat en rius i zones humides

Un dels principals motius en la davallada de les poblacions d’amfibis és l’extensió de la malaltia de la quitridiomicosi, causada per un fong. La seva propagació es troba agreujada per la freqüentació humana dels espais humits, que propaguem el fong a través del material i les eines que duem amb nosaltres.
Naturalea treballa habitualment en zones humides i àmbits fluvials, i per aquest motiu tenim un protocol de desinfecció per al material i les eines després de cada intervenció.
(publicat el 2019)