(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Solucions basades en la Naturalesa (NBS) com una nova manera intel·ligent de gestionar l’urbanisme i l’enginyeria clàssica

Les solucions basades en la natura (NBS) són una alternativa real per mitigar els perills hidrometeorològics davant les solucions grises clàssiques. A causa de la pèrdua i la disponibilitat limitada d’espais verds en les àrees metropolitanes, per culpa de la ràpida urbanització en les últimes dècades, hi ha la necessitat de promoure ciutats sostenibles per al futur.
(publicat el 2019)