(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Informe final del projecte de recerca ECOMED

Aquest projecte en el que també hem participat, ha estat centrat en millorar aspectes de formació, disseny, execució i seguiment de la bioenginyeria del paisatge en l’àmbit mediterrani. També en l’establiment de protocols pel seguiment d’obres clau arreu d’Europa i la creació d’una base de dades botànica amb les espècies més idònies per a la bioenginyeria del paisatge en aquest àmbit.