(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
RESTAURIO · Projecte pilot de restauració per pal·liar els efectes d’abocament de les EDAR (Depuradores d’Aigües Residuals) en rius intermitents
L’objectiu del projecte RESTAURÍO va ser dur a terme un projecte pilot de restauració ecològica a la riera de Cànoves (NE Catalunya) per pal·liar els efectes de l’abocament de l’efluent de la depuradora (EDAR) de Cànoves-Samalús; i arribar a demostrar que, a partir de coneixements teòrics ja existents, una millora de les característiques morfohidràuliques dels hàbitats fluvials receptors té un efecte positiu pel que fa a la capacitat autodepurativa fluvial.