(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos

Metodologia d’integració de l’anàlisi d’erosió de llit i marges amb l’anàlisi d’estabilitat de talussos. Aplicacions a l’enginyeria i restauració fluvial.

Interessant article de Guillermo Tardío, Enginyer forestal, sobre l’estabilitat dels marges dels rius en què es proposa una metodologia que incorpora els principals paràmetres que regeixen aquest procés: erosió, flux subsuperficial i anàlisi d’estabilitat, i possibilita avançar en el coneixement dels factors i les condicions que determinen una correcta selecció de les diferents tècniques de protecció i estabilització de les ribes incloent les tècniques de bioenginyeria.