(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Experiències en la instal·lació de passeres, ponts i palanques

En aquest informe es desenvolupa una anàlisi de les tècniques més utilitzades en la seva construcció i una valoració basada en l’experiència dels projectes executats des de Naturalea durant aquests últims anys.