(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Estudi experimental sobre la influència de deflectors fluvials en la retenció de nutrients

En aquest treball s’examina l’efecte dels deflectors, tant orgànics com inerts, sobre la retenció hidràulica transitòria i l’assimilació de nutrients.