(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu
Darrer tram del projecte HypoTRAIN

Encetem el darrer tram del projecte europeu HypoTRAIN de la línia dels Marie Curie Actions ITN finançats per la UE en el que es treballa per entendre les condicions que les plantes halòfites creen en relació a la seva capacitat de bioremediació.