(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Publicació digital del llibre “Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació”

Publicació que presenta un conjunt d’activitats, actuacions i projectes promoguts o participats per la Generalitat de Catalunya a favor de la conservació de la biodiversitat i agrupats en tres àmbits: el coneixement, la conservació i l’ús sostenible. S’ha editat en català, castellà, anglès i francès.