(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Naturalea participa en un nou projecte de recerca europeu: HypoTRAIN

La nostra participació en aquest nou projecte de recerca multidisciplinari en xarxa ens ajudarà a millorar l’avaluació de l’estat ecològic i químic de les aigües superficials i en conseqüència a proporcionar millors estratègies en la restauració i la gestió d’espais fluvials i zones humides.