(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Naturalea participa en el Projecte URWASTECH: Tractament innovador de residus urbans

Naturalea participa en el projecte URWASTECH cofinançat per la Comunitat Europea en el marc de l’Instrument Financer LIFE.
Com a objectiu global, el projecte pretén desenvolupar, construir i demostrar un nou tractament integral de la part orgànica de la fracció resta dels RSU juntament amb el tractament d’aigua residual urbana.
El consorci d’empreses que col·laboren en el desenvolupament d’aquest projecte són: Centre Tecnològic LEITAT (coordinació), Consell General de Cambres de Comerç, CYCLUS BCN, INAGUA, INSERMA, TECNOMA i NATURALEA.