(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Naturalea participa en el projecte Cleanleach

Naturalea participa en el projecte CLEANLEACH juntament amb l’IRTA –Institut de Recerca de Tecnologies Alimentaries de la Generalitat de Catalunya- i dues empreses més (la catalana Buresinnova i la Britànica Salix). Projecte finançat pel programa ECOINNOVATION de la Unió Europea i gestionat per la EACI (Executive Agency for Competitiveness and Innovation), i amb l’objectiu de desenvolupar un producte estàndard per millorar la gestió de l’aigua i la reducció de la contaminació per nitrats dels escorrentius dels vivers amb filtres verds.