(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

Naturalea ha executat l’aiguamoll subsuperficial horit­zontal (HSSF) per a la planta pilot del programa URWASTECH

Naturalea ha dissenyat i executat un aiguamoll subsuperficial horit­zontal (HSSF) per a la planta pilot del programa URWASTECH.

URWASTECH proposa una estra­tegia innovadora que combina el tractament de la fracció rebuig i la gestió d’aigues residuals per a millorar els índex de valorització en comparació amb els sistemes con­vencionals.

L’aiguamoll subsuperficial rep l’aigua del procés final per a la seva depuració previ al vessament en el medi.

El projecte URWASTECH es des­envolupa en el marc del programa LIFE de la Unió Europea.