(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

L’evolució del projecte Europeu de recerca HypoTRAIN (Desembre 2015).

Celebrem la recent incorporació a Naturalea de l’estudiant de doctorat Sheela Paramjothy en el marc del projecte de recerca HypoTRAIN centrat en l’avaluació de l’estat ecològic i químic de les aigües d’escorrentiu superficial que ens ajudarà a millorar estratègies en la restauració i la gestió dels espais fluvials i les zones humides.

A l’enllaç següent et mostrem un resum dels objectius i els treballs previstos al projecte.