(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

La prova pilot del sistema CLEANLEACH en marxa

Les obres de la planta pilot del projecte CLEANLEACH estan en marxa. Aquest és un projecte de recerca cofinançat per la iniciativa Eco-innovation de la Unió Europea i desenvolupat per l’IRTA –Institut de Recerca de Tecnologies Alimentàries de la Generalitat de Catalunya- juntament amb tres empreses, Buresinnova, Salix UK i Naturalea. El sistema CLEANLEACH ofereix una alternativa als mètodes tradicionals de gestió dels lixiviats que es generen en el cultiu de plantes en contenidor, permetent l’aprofitament dels nutrients i l’aigua del reg, i facilitant la seva depuració. La seva recuperació i tractament es fa combinant un filtre de sorra lent horitzontal construït sota la zona de cultiu i uns aiguamolls contigus a la mateixa.