(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

L’Urban River Lab (URL)

Dins del context actual de canvi global en el que ens trobem, l’activitat humana és una de les causes principals de la degradació de l’estat ecològic dels rius.

I davant de la necessitat d’entendre els seus múltiples efectes, a l’Urban River Lab (URL) treballem per desenvolupar noves eines i estratègies per millorar la seva qualitat.

Un laboratori a l’aire lliure amb 18 canals i 12 llacunes d’inundació dissenyats per a la pràctica experimental i alimentats per l’aigua tractada provinent de l’afluent d’una estació depuradora d’aigües residuals.