(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

El sistema CLEANLEACH ha assolit els seus objectius

El sistema Cleanleach ofereix una gestió integral i ecològica dels lixiviats produïts en els vivers de plantes, amb la seva recuperació, filtració i tractament basat en tècniques naturals. Un sistema que també s’adapta a altres aplicacions relacionades amb la producció en hivernacles, l’arquitectura vegetal o l’horticultura urbana, així com qualsevol altre sistema que utilitza fertilitzants i que puguin afectar a la qualitat dels escorrentius.