(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

El rendiment exemplar del sistema Cleanleach

Iniciat el 2012, el projecte Cleanleach segueix evolucionant i disposem ja de resultats obtinguts a la planta pilot que Naturalea va construir per al tractament dels lixiviats que es generen en els vivers i la gestió sostenible de l’aigua que es fa servir en aquestes instal·lacions.

A l’enllaç es detalla la resposta del sistema als principals valors dels paràmetres associats a la contaminació: nitrats, DQO i fosfats.