(+34) 937 301 632 info@naturalea.eu

El projecte INTERFACES segueix el seu curs

El projecte europeu INTERFACES (Ecohydrological interfaces as critical hotspots for transformations of ecosystem exchange fluxes and biogeochemical cycling) en el qual Naturalea participa, segueix el seu curs.

Naturalea contribueix a aquest projecte amb la investigació de l’eficàcia de les tècniques de bioenginyeria del paisatge i l’ús dels macròfits en la restauració dels ecosistemes i la millora de les propietats d’auto-depuració de les interfícies aquàtiques. Aquest projecte ens permet conèixer millor la bioenginyeria i disposar de més informació de com i quan es pot incidir en la química del aigua i en conseqüència en la millora de la resiliència dels ecosistemes.

En l’enllaç disposeu d’una recent presentació de resultats amb dues seccions, una de retenció de nutrients i una altra d’hidràulica (temps de residència i paràmetres més específics estimats).