FaceBook Twitter
Subscriviu-vos al nostre butlletí:
Castellano - Català - English
Bioenginyeria i paisatge
Solucions executives i assessorament
Foto capçalera 1
 
Foto capçalera 2
 
Foto capçalera 3
 
Espais fluvials  •  Zones humides  •  Zones degradades  •  Talussos  •  Depuració natural  •  Camins i senders  •  Elements històrics  •  Lleure i espai no urbà  •  Fauna  •  Pedra seca
Talussos
Àrees de treball:
  • Tractament, protecció i estabilització de talussos
El talus és una estructura geològica natural degut al relleu. L’home en la seva activitat transformadora del paisatge crea molts talussos. I molts d’aquests, per característiques i ubicació, poden quedar tal com resulten de la transformació de l’entorn, però en la majoria resulta d’interès la intervenció. Hi ha bàsicament tres tipus de intervenció, la revegetació en si, la protecció del sòl superficial davant l’escorrentiu i l’estabilització estructural.

L’estabilització de talussos mitjançant la vegetació és una de les especialitats de Naturalea. Preparem un diagnosi, pressupost i execució amb sistemes específics aplicant tècniques de bioenginyeria com: entramats, enreixats, sembres, hidrosembres, hidromantes, llits de branques, feixines, rets, mantes orgàniques, ...que adaptem a cada realitat. I com es propi de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, procurem treballem a partir del material més accessible, i ens adeqüem a cada cas.
NATURALEA      Terra Alta, 51      Pol. Industrial Can Carner      08211-Castellar del Vallès (Barcelona)      info@naturalea.eu      tel: (+34) 937 301 632