FaceBook Twitter
Subscriviu-vos al nostre butlletí:
Castellano - Català - English
Bioenginyeria i paisatge
Solucions executives i assessorament
Foto capçalera 1
 
Foto capçalera 2
 
Foto capçalera 3
 
Qualitat i medi ambient
A Naturalea, sensibles a la voluntat de fer un bon servei i amb una implicació directa en la qualitat del medi ambient, hem decidit implantar un sistema integrat per a la gestió de la qualitat i el medi ambient, apostant així per seguir actius en la millora de la qualitat dels serveis que oferim, i amb compromís permanent amb la protecció i conservació del medi en totes les activitats que desenvolupem.

Perquè tot això esdevingui una realitat, mantenim actualitzat el sistema integrat de gestió, establint com a principis bàsics de la nostra política de qualitat i medi ambient:

· Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos naturals, prevenint la contaminació, i reciclant i reduint els residus que generem.

· Utilitzar tecnologia específica com la bioenginyeria, sempre en consonància amb l’entorn, per aconseguir una correcta conservació i restauració d’espais naturals i naturalitzats, i disminuir la petjada ecològica de la nostra activitat.

· Minimitzar l’ús de maquinària pesada, productes químics o altres procediments que puguin ocasionar impactes directes o indirectes en el medi.

· Disposar d’un equip tècnic preparat per adequar les actuacions i per garantir la màxima qualitat dels nostres treballs. La nostra direcció d’obra garantitza la qualitat i els nivells d’acabat.

· Complir sempre amb tots els requisits legals i altres que la organització subscrigui, buscant sempre la millora contínua dels nostres processos i serveis.

· Proporcionar als nostres treballadors la informació i formació adequada en relació als aspectes ambientals i la gestió dels mateixos, per tal que es puguin implicar en el projecte i complir els objectius de millora.

· Informar i sensibilitzar als nostres clients, proveïdors i subcontractistes del treball que s’està fent i implicar-los en la millora del comportament ambiental.

· Contractar el consum elèctric a l’empresa que ens garanteix que genera tanta energia alternativa com els seus clients consumeixen.

· L’empresa decideix a partir del mes de març del 2013 formar part de l’economia del Be Comú.

· Naturalea treballa en la recerca i el desenvolupament per trobar noves tècniques que millorin el medi ambient.

Aquesta política de qualitat i medi ambient és el marc de referència per a establir i revisar els objectius i fites de millora contínua i amb ella, Naturalea vol contribuir a la protecció i millora del medi ambient per a que la societat actual i les generacions futures en puguin gaudir.A Naturalea tenim implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) segons la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

NATURALEA      Terra Alta, 51      Pol. Industrial Can Carner      08211-Castellar del Vallès (Barcelona)      info@naturalea.eu      tel: (+34) 937 301 632